WWW.MUSCRAI.NET
CEOL Ó MHÚSCRAÍ
MUSIC FROM MUSKERRY       
 

  mapa 

Tá  Múscraú lonnaithe i réimse talamhan a shíneann ó theorainn na gcontaethe
Chorcaí agus Ciarraí agus a ritheann soir go imeall cathair Chorcaí féin.
Tá Sléibhte Dhoire na Sagart dá chosaint ar an dtaoibh thiar agus thuaidh agus
Tá imeall Sléibhte Mhic Giolla Chiudaigh dá gcosaint ar an dtaoibh thiar theas.
Eiríonn agus sníonn Abha an tSuláin agus ritheann isteach sa Laoi ansa go dtéann
chun farraige i gCuan Chorcaí.  Tá daoine an maireachtáil ansa ó roim teacht na
bportach aguys tá iliomad suíomh seandálaíochta gaus láithreacha catha ó aimsir na
Dtuatha Dé Danainn go dtí Cogadh na Saoirse.
    Múscraí is located between the border of Cork and Kerry and Cork city. 
It nestles amongst the hills and mountains of the Doire na Sagart mountains
and is bordered to the west and south by the edge of the Magillicudy Reeks.  
The rivers Sulán and the lee run from this western border until they reach the
sea in Cork Harbor.   It is inhabited from prepodzollic times and is the richest
area in Ireland in terms of archeological remains and contains numerous
battle fields from the times of the Tuatha De Danainn to the war of Independence.

 

 


  
Is meitheal ceoltoirí, amhránaithe, báird is cumadóirí sinn atá bailthe le chéile chun ár gcuid saothair do chur ar fáil agus oscómhar  an tsaoil.
  Tá a shuíomh/leathanach féin ag gach ball agus ann tá módh chun teangabháil do dhéanamh leo.    Tá súil againn córas dáileadh táirge,
  dioscaí 7rl d’eagrú do chéile agus poiblíocht do dhéanamh ar coirmeacha agus mar sin de. 


   We are a collective of musicians, singers, bards and composers who have banded together so that we can present an easier method of access to the public
   to our work. Each member has their own website/page on which you will find a way to communicate directly with them.  We also hope to better
   organize a system to distribute our product, recordings etc and to publicize our members concerts and gigs.